SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đình chỉ 52 dự án thủy điện không đáp ứng đủ điều kiện (29/06/2012)

Việc phát triển tràn lan các dự án thủy điện, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, lũ lụt, tàn phá môi trường. Trong số 1.097 dự án thủy điện đã được Thủ tướng phê duyệt, thì 195 dự án đã và đang triển khai đều nằm trong quy hoạch đã được duyệt, không có dự án nằm ngoài quy hoạch.

Tuy nhiên, bên cạnh mặt được, có phát sinh mặt chưa được, như làm thay đổi dòng chảy, môi sinh, đền bù di dân tái định cư chưa thỏa đáng...

Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra tại các công trình, trong đó đã loại bỏ 52 công trình không đáp ứng yêu cầu, sắp tới sẽ tiếp tục công tác giám sát, kiểm tra.

Để khắc phục những hạn chế của các dự án thủy điện, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu các chủ đầu tư phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phát điện, phòng lũ, cấp nước... phải tìm được đất trả lại để trồng rừng. Buộc các chủ đầu tư phải cam kết thực hiện nghiêm chỉnh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân.

Tuy nhiên, cũng phải kể đến những mặt tích cực mà các công trình thủy điện làm được như, hàng năm chúng ta lại phải gồng mình chống lũ, chống hạn nên việc xây dựng các đập thủy điện rất cần thiết.

Thực tế, nhiều công trình thủy điện đã phát huy chức năng này. Mặt khác, hiện Việt Nam cũng đang dần phải nhập khẩu năng lượng, trong khi thủy điện có chi phí rẻ... Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo và xác định quy hoạch phát triển thủy điện rất quan trọng, trong đó có quy hoạch của quốc gia và quy hoạch của địa phương.

(Theo Năng lượng Việt Nam )