SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện công trình nâng dung lượng tụ bù dọc tại TBA 500kV Đắk Nông (27/06/2013)

Hồi 7h15' ngày 26/6/2013, tại Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông, Công ty Truyền tải điện 4 đã tổ chức đóng điện giai đoạn 2 hạng mục công trình nâng dung lượng tụ bù dọc lắp đặt cho cung đoạn đường dây 500 kV Đắk Nông - Pleiku. Trước đó đã hoàn thành, nghiệm thu, đóng điện vận hành giai đoạn 1 vào ngày 31/05/2012.

 
 Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông

Công trình nâng dung lượng tụ bù dọc tại Trạm 500kV Đắk Nông là một hợp phần của dự án nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Pleiku – Phú Lâm, có tổng mức đầu tư trên 857 tỷ đồng, với khối lượng thi công gồm: Lắp đặt 06 bộ tụ bù dọc có dòng định mức 2000A, trong đó 02 bộ tụ lắp đặt tại TBA 500kV Pleiku (01 cho ĐZ 500kV Pleiku – Đăk Nông; 01 cho ĐZ 500kV Pleiku – Di Linh); 02 bộ tụ tại TBA 500kV Đăk Nông (01 cho ĐZ 500kV Đăk Nông – Phú Lâm; 01 cho ĐZ 500kV Pleiku – Đăk Nông); 02 bộ tụ tại TBA 500kV Di Linh (01 cho ĐZ 500kV Pleiku - Di Linh; 01 cho ĐZ 500kV Di Linh – Tân Định).

Dự án nâng dung lượng tụ bù dọc tại Trạm 500kV Đắk Nông nhằm nâng khả năng tải đường dây 500kV Pleiku - Phú Lâm, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 4 đại diện chủ đầu tư quản lý điều hành dự án; Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức thi công lắp đặt; hãng GE cung cấp vật tư thiết bị.