SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện hai công trình cấp bách cấp điện cho miền Nam (02/12/2014)

Ngày 30/11, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công và đưa vào vận hành đường dây 220kV Vĩnh Tân-Tháp Chàm; các thiết bị hệ thống phân phối 220kV Tháp Chàm và đường dây 220kV đấu nối thuộc dự án Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm và các đường dây đấu nối.

Các công trình do Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (AMT) được giao nhiệm vụ quản lý dự án, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 4 là đơn vị tư vấn thiết kế.

Công ty cổ phần xây lắp điện 1 và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xây lắp điện 4 đảm nhận thi công.

Công ty cổ phần Thủy điện A Vương đảm nhận công tác thí nghiệm hiệu chỉnh trạm và Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết Trạm biến áp 220kV Tháp Chàm và các đường dây đấu nối có tổng mức đầu tư 453,5 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng tại thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc thuộc tỉnh Ninh Thuận với mục đích tăng cường công suất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tạo liên kết mạch vòng lưới điện 220-110kV khu vực.

Trạm biến áp có quy mô hai máy biến áp, giai đoạn này lắp đặt một máy biến áp công suất 125MVA, hệ thống phân phối 220kV lắp đặt sáu ngăn lộ và hệ thống phân phối 110kV lắp đặt bảy ngăn lộ.

Tuyến đường dây đấu nối đi qua địa bàn các huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, Bác Ái thuộc tỉnh Ninh Thuận với tổng chiều dài hơn 28,1km.

Công trình đường dây 220kV Vĩnh Tân-Tháp Chàm có quy mô mạch kép từ trạm biến áp 500kV Vĩnh Tân đến trạm biến áp 220kV Tháp Chàm có tổng mức đầu tư 326,7 tỷ đồng, đi qua địa bàn huyện Tuy Phong thuộc tỉnh Bình Thuận và các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam thuộc tỉnh Ninh Thuận với tổng chiều dài toàn tuyến gần 63,3km.

Đường dây được xây dựng nhằm truyền tải công suất Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vào hệ thống điện Quốc gia, đồng thời tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực duyên hải Nam Trung bộ.

Các công trình trên đều thuộc danh mục các dự án cấp bách cấp điện cho miền Nam được Chính phủ phê duyệt.