SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện thành công dự án trọng điểm đường dây và Trạm biến áp 110KV cấp điện cho KCN Yên Bình (24/09/2013)

Sau hơn 4 tháng tích cực thi công, ngày 15/9/2013, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc tổ chức Lễ nghiệm thu, đóng điện công trình xây dựng đường dây và Trạm biến áp 110KV cấp điện cho Khu công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên.


 Để phục vụ tốt việc cấp điện cho KCN Yên Bình, đặc biệt là cấp điện cho Nhà máy Samsung Electronics Việt Nam, ngay từ cuối tháng 3 năm 2013 Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực miền bắc giao nhiệm vụ cho Công ty Điện lực Thái Nguyên thay mặt Tổng Công ty quản lý Dự án xây dựng đường dây 110kV và TBA110/35/22kV cấp điện cho KCN Yên Bình tỉnh Thái Nguyên với yêu cầu bảo đảm chất lượng và tiến độ. Dự án đầu tư xây dựng và thiết kế kỹ thuật công trình được Tổng công ty phê duyệt với quy mô xây dựng mới 2,4km ĐZ 110kV mạch kép dây dẫn AC 240, xây dựng mới TBA 110kV công suất 2x63MVA-110/35/22KV với tổng mức đầu tư 105,1 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án theo đề nghị của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam dự kiến đóng điện Giai đoạn 1 vào tháng 8/2013 bao gồm Đường dây 110kV, các thiết bị 110kV, MBA T1 và các thiết bị 22kV thuộc phân đoạn thanh cái C41 (tương ứng với MBA T1). Và đến tháng 10/2013 sẽ tiếp tục thực hiện đóng điện Giai đoạn 2 bao gồm MBA T2 và các thiết bị 22kV thuộc phân đoạn thanh cái C42 (tương ứng với MBA T2).

 Xác định đây là một trong những công trình trọng điểm của Tổng Công ty trong năm 2013 nhằm cung cấp nguồn điện cho quá trình thi công, sản xuất lâu dài ổn định cho KCN và trước tiên là Nhà máy điện tử Samsung là rất cần thiết, cấp bách. Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu năm 2013, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã huy động, tập trung cao độ các nguồn lực, các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, các kỹ sư, kỹ thuật có nhiều kinh nghiệm cùng với các kỹ sư thiết kế làm việc liên tục không kể ngày đêm và những ngày nghỉ lễ. Đồng thời, Công ty đã phối hợp với UBND huyện Phổ Yên, Ban bồi thường GPMB huyện, các phòng ban chức năng trên địa bàn, UBND xã Hồng Tiến và TT Bãi Bông tổ chức hội nghị với bà con nhân dân công bố dự án, tuyên truyền, vận động sâu rộng đến nhân dân để nhân dân hiểu, đồng thuận, giúp cho công tác GPMB và tiến độ dự án được triển khai kịp thời và hoàn thành dự án sau hơn 4 tháng thi công.

 Cho đến đúng 16 giờ 35 phút ngày 15/9/2013 Công ty Điện Thái Nguyên và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công và chính thức đưa công trình đường dây và Trạm biến áp 110KV Yên Bình vào vận hành. Sau khi chứng kiến lễ nghiệm thu, đóng điện tại TBA 110kV Yên Bình, thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, đồng chí Thiều Kim Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc đánh giá cao nỗ lực của Công ty Điện lực Thái Nguyên cùng các đơn vị tư vấn, giám sát và nhà thầu thi công trong thời gian qua đã tập trung mọi nguồn lực hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, tập trung giải phóng mặt bằng và hoàn thành xây dựng công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị cần tập trung nhân lực hoàn thiện xây dựng các hạng mục còn lại của dự án; lắp đặt các thiết bị phục vụ cho việc đóng điện giai đoạn 2 bảo đảm phục vụ tốt việc cấp điện cho Khu công nghiệp Yên Bình nói chung và Nhà máy Samsung nói riêng.