SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Đóng điện thành công TBA 110kV Văn Hóa và nhánh rẽ thuộc dự án SEIERAF (07/05/2013)

EVNCPC đã tổ chức đóng điện thành công công trình TBA 110kV Văn Hóa và nhánh rẽ, thuộc dự án SEIERAF.
 
 
 


Hội đồng nghiệm thu đóng điện tại TBA 110kV Văn Hóa

Công trình TBA 110kV Văn Hóa có quy mô xây dựng 01 TBA 110kV–25MVA và 01 đường dây 110kV mạch kép dài 4,54km, tổng mức đầu tư được duyệt là 72,3 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng thế giới (WB) thuộc dự án SEIERAF và vốn khấu hao cơ bản của EVNCPC. Công trình được xây dựng trên địa bàn xã Văn Hóa - huyện Tuyên Hóa và xã Cảnh Hóa - huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong đó, TBA 110kV Văn Hóa được xây dựng trong khu đất quy hoạch của Nhà máy xi măng Quảng Phúc, đường dây 110kV được đấu nối transit tại vị trí 82 của ĐZ 110kV Ba Đồn – Sông Gianh hiện hữu. Mục tiêu công trình nhằm cấp điện cho Nhà máy xi măng Quảng Phúc và phụ tải khu vực lân cận, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

Công trình do Công ty CP xây dựng điện VNECO 7 nhận thầu thi công xây lắp và được khởi công xây dựng tháng 12/2011. Mặc dù quá trình thực hiện có rất nhiều vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xử lý thiết kế, nhưng Ban QLDA Lưới điện miền Trung đã tập trung nỗ lực giải quyết và tổ chức thi công cơ bản hoàn thành công trình từ tháng 12/2012, đảm bảo đúng tiến độ hợp đồng và thời hạn kết thúc tài khóa vay vốn WB (31/12/2012).

Đây là công trình hoàn thành cuối cùng của dự án SEIER & SEIERAF sau hơn 10 năm thực hiện, Việc hoàn thành công trình này đã thể hiện nỗ lực cao của Ban QLDA lưới điện miền Trung nói riêng và EVNCPC nói chung phục vụ khách hàng và địa phương.