SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án điện Duyên Hải: Bảo đảm tiến độ và chất lượng (29/10/2014)

Trung tâm Điện lực Duyên Hải có 4 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất trên 4.200 MW. Dự kiến khi đi vào hoạt động, trung tâm này sẽ cung cấp sản lượng khoảng 30 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, bảo đảm phát triển kinh tế khu vực cũng như điện cho miền Nam giai đoạn 2015 - 2020 và sau năm 2020.

Mô hình Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Để đạt được mục tiêu này, EVN đang đẩy nhanh đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình các dự án nhà máy nhiệt điện cũng như các công trình phụ trợ nhằm bảo đảm các nhà máy hoạt động hiệu quả sau khi hoàn thành như hệ thống đường dây truyền tải; đường giao thông thủy, bộ; hệ thống cảng than/dầu... Đồng thời, đào tạo nguồn nhân lực cho vận hành; khẩn trương ký hợp đồng cung cấp vận chuyển than; đẩy nhanh đàm phán ký hợp đồng với nhà thầu thi công gói EPC của nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng; hoàn thành dự thảo Hợp đồng mua bán điện của nhiệt điện BOT Duyên Hải 2 trình Bộ Công Thương xem xét. Tăng cường quản lý, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhà thầu, đơn vị thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, an toàn lao động và môi trường. Phối hợp với Cục Hàng hải Việt Nam trong quá trình đầu tư xây dựng các công trình cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải và vận hành tạm cảng trong thời gian chưa hoàn thành xây dựng đê Nam; Làm việc với UBND tỉnh Trà Vinh và các doanh nghiệp của tỉnh để hợp tác, tiêu thụ tro xỉ thải ra khi các nhà máy điện đưa vào vận hành nhằm bảo vệ môi trường.

Trong chuyến thăm Trung tâm Điện lực Duyên Hải trung tuần tháng 10 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khẳng định: Dù có nhiều cố gắng nhưng việc xây dựng trung tâm vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến thu xếp vốn, hạ tầng, thủ tục cung cấp vật liệu ở một số dự án, gói thầu; sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn, nhà thầu còn chưa chặt chẽ, một vài hạng mục công trình bị chậm tiến độ. Để khắc phục, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương liên quan cần tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn... tạo điều kiện tối đa cho việc triển khai thi công nhằm bảo đảm tiến độ các công trình.

Riêng dự án BOT Duyên Hải 2, yêu cầu Bộ Công Thương sớm hoàn tất thủ tục theo quy định; ký tắt các hợp đồng để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư. Đối với Dự án Duyên hải 3 mở rộng, Bộ Tài chính cho phép miễn thẩm định để đẩy nhanh công tác thu xếp vốn và thực hiện bảo lãnh hợp đồng vay vốn trong và ngoài nước. Khẩn trương phát hành thư bảo lãnh vay vốn để sớm giải ngân nguồn vốn bảo đảm tiến độ thi công cho dự án cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải đáp ứng tiến độ dự án Duyên Hải 1. Đồng thời chỉ đạo ngân hàng Phát triển Việt Nam thu xếp vốn cho vay với lãi suất như EVN đề nghị cho giai đoạn 2 dự án.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải:

Với tổng mức đầu tư của các dự án khoảng 10 tỷ USD, trong một tương lai không xa, Trung tâm Điện lực Duyên Hải với quy mô lớn sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế không chỉ cho riêng tỉnh Trà Vinh mà còn tác động tích cực tới cả khu vực miền Nam.