SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (07/12/2010)

Lễ khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng trung tâm điện lực Thái Bình

Lễ ký kết Hợp đồng Tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật, Tổng dự toán và Hồ sơ yêu cầu gói thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 giữa Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam với Liên danh nhà thầu WorleyParsons, PECC1 (Công ty Tư vấn Xây dựng Điện 1) và PVPE (Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam)

Lễ ký kết Hợp đồng gói thầu Tư vấn thẩm tra Thiết kế Kỹ thuật, Tổng dự toán, Hồ sơ yêu cầu gói thầu EPC và Tư vấn Quản lý dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 giữa Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Liên danh nhà thầu Công ty CP Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí (PV Power PCC) - Fichtner GmbH&Co.KG (CHLB Đức)