SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Dự án Nhà máy phong điện đảo Phú Quý (07/12/2010)

Lãnh đạo PVN, tỉnh Bình Thuận và huyện đảo Phú Quý
bấm nút phát lệnh khởi công Nhà máy phong điện Phú Quý

Ký thỏa thuận hợp tác phát triển Dự án CDM cho Nhà máy phong điện đảo Phú Quý
giữa PVFC và PV Power

Ký hợp đồng EPC Dự án Nhà máy phong điện đảo Phú Quý