SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

EVN chuyển giao 51% vốn PPC cho Tổng công ty Phát điện 2 (18/11/2013)

Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty TNHH Một thành viên báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu PPC của Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Tổng công ty Phát điện 2 đã nhận chuyển nhượng 166,39 triệu cổ phiếu PPC, tương đương 51% vốn điều lệ. Đối tác chuyển nhượng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 7/11.

Mục đích giao dịch là chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước từ EVN sang Tổng công ty Phát điện 2.

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Phát điện 2 tại PPC là ông Phạm Kim Lâm - đại diện 40% vốn, hai ông Trần Văn Dư và Phạm Văn Thư mỗi người đại diện 30% vốn.

Như vậy, kể từ ngày 7/11, Tổng công ty Phát điện 2 trở thành cổ đông lớn của PPC với tỷ lệ sở hữu là 51% vốn điều lệ.