SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hoàn thành chương trình tối ưu hóa lưới điện 110kV các tỉnh phía Bắc (03/09/2013)

Ngày 31-8, Công ty Lưới điện cao thể Miền Bắc đã đóng điện thành công trạm biến áp 110kV Trình Xuyên (tỉnh Nam Định), công trình thứ 12 được hoàn thành trong chương trình tối ưu hóa lưới điện 110kV các tỉnh phía Bắc.


 Công nhân Công ty Lưới điện cao thể Miền Bắc lắp đặt, thay thế máy biến áp 110 kV Trình Xuyên (Nam Định). Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN.

 Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện 110kV trên địa bàn 24 tỉnh phía với tổng số 139 trạm có tổng dung lượng hơn 8.000 MVA và hơn 6.000km đường dây.

Để thực hiện được chỉ tiêu giảm suất sự cố trong năm 2013, Công ty đã triển khai nhiều chương trình nhằm xử lý các khiếm khuyết đã phát hiện triên đường dây 110kV như: Hoán đổi, lắp chống sét van trên các đường dây tại khu vực có mật độ sét cao và trên các đường dây nhiều sự cố do sét; tập trung xử lý các khiếm khuyết đã phát hiện; phối hợp với các Công ty Điện lực thực hiện san và giảm tải cho các đường dây đã vận hành đầy tải hoặc quá tải trong các năm gần đây tại khu vực Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh…

 Đồng thời, tăng cường theo dõi tình hình mang tải các đường dây, đặc biệt là các khu vực có các đường dây thuộc mạch liên kết đã mang tải lớn hoặc phương thức thường xuyên có sự thay đổi như Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Ninh, miền Tây, Thanh Hóa, Hưng Yên (liên hệ thường xuyên với trạm 220kV nguồn cấp) để kịp thời có biện pháp kiểm tra, xử lý các kiếm khuyết phát sinh trong vận hành, giảm thiểu các vụ sự cố. Triển khai chương trình hòa song song và hòa thao tác tại các trạm 110kV…

 Trạm biến áp 110kV Trình Xuyên được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 1974, cấp điện cho các huyện Vụ Bản, Ý yên và một số khu công nghiệp lân cận. Những năm gần đây, tăng trưởng phụ tải của trạm từ 15-20%./