SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hội nghị sơ kết tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng (19/08/2011)

Sáng ngày 17/8, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”.

Đồng chí Phùng Đình Thực tặng mô hình giàn khoan cho đồng chí Ngô Văn Dụ (Ảnh: Mạnh Thắng).

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương; đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đại diện các bộ, ngành cùng các đồng chí Bí thư, Chủ nhiệm UBKT các chi bộ đảng; cán bộ, đảng viên tại các tập đoàn, đơn vị trong Khối.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” đã tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhiều cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp ủy đều xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp công tác và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo; bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng và tổ chức; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo phương châm “giám sát mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, góp phần ngăn ngừa các vi phạm từ lúc mới manh nha, xử lý kịp thời các vi phạm xảy ra với tinh thần, rõ đến đâu, xử lý đến đó, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, phòng ngừa ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn ngừa được nhiều vi phạm, giữ vững ổn định, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Qua kiểm tra, giám sát, đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế, phát huy ưu điểm và khắc phục, uốn nắn các thiếu sót, khuyết điểm kịp thời, góp phần đưa công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ ngày càng nền nếp hơn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá cao công tác thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của đảng tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương trong 3 năm qua. Đồng chí Ngô Văn Dụ lưu ý, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để nhân lên những điển hình tiên tiến; sớm phát hiện và ngăn ngừa hiện tượng vi phạm kỷ luật trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, ổn định và thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối doanh nghiệp Trung ương.

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và chủ trương, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết TW 5 (khóa X) “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”. Công tác kiểm tra, giám sát là trọng tâm của cả nhiệm kỳ 2010-2015. Các cấp ủy tiếp tục tổ chức quán triệt Điều lệ Đảng và chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Cũng trong ngày 17/8, đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí Phùng Đình Thực, Tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Đỗ Văn Hậu, Phó tổng giám đốc thường trực Tập đoàn; đồng chí Lê Minh Hồng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn; đồng chí Trần Quang Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn đã nồng nhiệt đón đồng chí Ngô Văn Dụ và đoàn công tác.

Đồng chí Phùng Đình Thực, Tổng giám đốc Tập đoàn đã báo cáo tóm tắt với đồng chí Ngô Văn Dụ và đoàn công tác kết quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam trong thời gian qua. Tập đoàn đã đẩy mạnh công tác tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí ở trong nước và nước ngoài, phát triển lĩnh vực lọc-hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện; dịch vụ kỹ thuật dầu khí Bên cạnh đó, Tập đoàn đã góp phần tích cực vào công tác bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển, tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội. Đối với công tác Đảng, Petrovietnam đã tích cực triển khai các chương trình, hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ Nhất; tích cực triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ đã đánh giá cao hiệu quả công tác Đảng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, và khẳng định những kết quả trong sản xuất, kinh doanh mà Tập đoàn có được là chính từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy Tập đoàn. Đồng chí cũng biểu dương các kết quả sản xuất, kinh doanh mà Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Kết quả đó đã đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước qua các giai đoạn. Đồng chí Ngô Văn Dụ mong muốn Đảng ủy Tập đoàn phát huy mạnh mẽ hơn nữa thành tích đã đạt được; động viên cán bộ, công nhân viên Tập đoàn nỗ lực hơn nữa, đóng góp to lớn hơn nữa vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

(Theo Petrotimes.vn)