SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Hơn 300 tỷ đồng đưa điện về vùng sâu Bắc Cạn (11/06/2013)

Ngay sau khi được Bộ Công thương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho thôn, bản chưa có điện với tổng vốn đầu tư 308 tỷ đồng, tỉnh Bắc Cạn đã thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương để đưa điện lưới quốc gia về 143 thôn, bản vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. 

 


Đến nay, gần 92% số hộ ở Bắc Cạn được sử dụng điện lưới quốc gia.

Từ nay đến năm 2016, toàn tỉnh sẽ được đầu tư, kéo mới gần 240km đường dây truyền tải điện trung thế 35kV, gần 300km đường dây hạ thế 0,4kV, xây dựng 96 trạm biến áp, kéo đường dây điện về từng gia đình và lắp đặt mỗi hộ một công tơ để cấp điện cho gần sáu nghìn hộ tại 143 thôn, bản hiện nay chưa có điện lưới quốc gia. Khi đó, toàn bộ số thôn, bản và 97% số hộ trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn được cấp điện lưới.

Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Cạn đang khẩn trương triển khai dự án, làm công tác thống kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng lưới điện, thiết kế bản vẽ thi công. Các thôn, bản ở vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, chia cắt, không có đường vận chuyển vật tư, thiết bị xây dựng công trình cấp điện là khó khăn lớn nhất khi thực hiện dự án.

Các công tác chuẩn bị sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay để đến năm 2014 sẽ khởi công xây dựng các công trình đưa điện về tất cả các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.