SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

HOSE CÔNG BỐ DANH MỤC CỔ PHIẾU RỔ VN30 TRONG KỲ CƠ CẤU THÁNG 7/2020 (21/07/2020)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) vừa công bố danh mục cổ phiếu trong rổ VN30 trong đợt cơ cấu tháng 7/2020.

Theo đó, cổ phiếu BVH của Tập đoàn Bảo Việt và CTD của Xây dựng Coteccons bị loại khỏi rổ VN30. Thay vào đó, cổ phiếu KDH của Khang Điền và TCH của Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được thêm mới vào rổ VN30 trong đợt này. Danh mục VN30 này sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 3/8.