SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Huy động tối đa các nguồn điện (10/06/2013)


EVN đã xác định nhiệm vụ quan trọng nhất trong tháng 6 là tiếp tục huy động tối đa các nguồn điện, kể cả nhiệt điện chạy dầu, than, khí… giá cao để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao. Cụ thể, các nhà máy thủy điện Sơn La, Hòa Bình sẽ được huy động tối đa công suất. Các nguồn nhiệt điện than và khí cũng sẽ được huy động cao để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho hệ thống.

Theo tính toán, phụ tải tháng 6 sẽ tăng gần 11%. Với dự báo nhu cầu phụ tải tháng 6 tăng khoảng gần 11%, nếu không có những tình huống khách quan quá bất thường, EVN cam kết nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho nhân dân cả nước.