SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Khảo sát vùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận (07/10/2014)

Trong 3 ngày, từ 4 đến 6-10, 2 đoàn chuyên gia của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã có chuyến thực địa khu vực dự kiến xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1 (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải) và Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 2 (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam).


Khảo sát khu vực dự kiến xây Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận 1

Chuyến đi nhằm đánh giá tác động môi trường toàn vùng và đánh giá toàn diện phương án xây dựng hạ tầng phục vụ di dân, tái định cư cũng như những tác động dân sinh khi 2 nhà máy được xây dựng.

Trong khuôn khổ của chuyến thực địa này, đoàn cũng khảo sát về tác động của biến đổi khí hậu khu vực bờ biển của 2 xã Nhơn Hải và Thanh Hải (huyện Ninh Hải), giáp ranh với xã Vĩnh Hải.