SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Khởi công xây dựng Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải (22/04/2013)

Ngày 21/4/2013, tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty phát điện 1 (GENCO1) tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải.
 
 

 
 

    
 
Dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải do EVN/GENCO1 làm Chủ đầu tư, Ban QLDA Nhiệt điện 3 thuộc EVN/GENCO1 chịu trách nhiệm quản lý dự án, là một công trình hạ tầng quan trọng của Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Dự án cung cấp 12 triệu tấn than/năm và 100.000 tấn dầu/năm cho 3 nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Công trình Cảng biển TTĐL Duyên Hải nằm trong quy hoạch tổng thể Trung tâm Điện lực Duyên Hải, có tổng diện tích mặt nước là 427,1 ha, được xây dựng tại xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Công trình Cảng biển TTĐL Duyên Hải gồm: Hệ thống bến gồm 02 bến nhập than cho tàu tải trọng đến 30.000 DWT và 01 bến nhập dầu cho tàu trọng tải đến 1.000 DWT; Tuyến đê chắn sóng phía Bắc với chiều dài 3,9 km; Nạo vét luồng vào, khu vực trước bến và vũng quay tàu; Hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, thông tin liên lạc, PCCC) cho khu bến; Hệ thống thiết bị bốc dỡ than (Cần trục bốc dỡ than tại cảng, băng chuyển từ cảng vào tháp chuyển tiếp và vào các nhà máy, tháp chuyển tiếp) và thiết bị hút rót dầu và hệ thống ống dẫn dầu tại bến dầu, đầu tư 02 tàu kéo với công suất 1.500 HP và hệ thống phao tiêu báo hiệu dẫn luồng.

Giá trị gói thầu EPC là 88.172.479,91 USD và 2.324.181.467.188 đồng  bao gồm: 15% giá trị vốn đối ứng do EVN thu xếp và  85% vốn vay nước ngoài, dự kiến vay của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC).

Công trình Cảng biển TTĐL Duyên Hải sẽ được hoàn thành trong vòng 27 tháng cho giai đoạn 1 với đê chắn sóng 3,2km và 32 tháng cho đê chắn sóng 3,9km kể từ khi hợp đồng có hiệu lực. Khi đi vào hoạt động, Dự án sẽ tiếp nhận và cung cấp đầy đủ nhiên liệu cho hoạt động của cả 04 nhà máy điện thuộc trung Trung tâm Điện lực Duyên Hải.