SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Ký hợp đồng chuyển giao việc nghiên cứu, phát triển dự án Nhà máy địa nhiệt tỉnh Quảng Ngãi (23/02/2012)

Ngày 22/02/2012, tại Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty Cổ phần Địa nhiệt Việt Nam (VGP) đã tổ chức Lễ ký hợp đồng chuyển giao việc nghiên cứu, phát triển dự án Nhà máy địa nhiệt tỉnh Quảng Ngãi. Tới dự và chứng kiến Lễ ký có các đồng chí: Đỗ Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PV Power, Vũ Huy Quang, Tổng Giám đốc PV Power và các đồng chí Lãnh đạo Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc PV Power.

Theo hợp đồng được ký, PV Power chuyển giao cho Công ty CP Địa nhiệt Việt Nam việc tiếp tục nghiên cứu, phát triển Dự án Nhà máy địa nhiệt tỉnh Quảng Ngãi. Dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép PV Power khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại Văn bản số 1969/UBND-CNXD ngày 05/07/2010.

Phó Tổng Giám đốc PV Power Nguyễn Thị Ngọc Bích và Chủ tịch Hội đồng

Quản trị VGP Nguyễn Thương Huyền ký Hợp đồng chuyển giao