CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Năm 2013, cả nước tiết kiệm 2,3% lượng điện thương phẩm (17/01/2014)

Năm 2013, tổng sản lượng điện tiết kiệm điện của cả nước ước đạt 2.625 triệu kWh, tương đương 2,3% điện thương phẩm. Hệ số đàn hồi điện/GDP đạt 1,69 (năm 2012 con số này là 2,25). Tất cả các tổng công ty điện lực đều thực hiện vượt chỉ tiêu tiết kiệm điện, tiêu biểu là Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Miền Nam...


Năm 2014, EVN đặt mục tiêu đưa sản lượng tiết kiệm trong lĩnh vực sử dụng điện tương đương 1,5% kế hoạch điện thương phẩm, trong đó phấn đấu đạt mức tiết kiệm 2% trên địa bàn miền Nam. Để đạt được kết quả này, công tác tuyên truyền tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng sẽ được duy trì liên tục nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực cũng đặt mục tiêu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện, đặc biệt là các hoạt động trên địa bàn các tỉnh miền Nam...