SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Năm 2014, sẽ có quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện (10/12/2013)

Chính phủ sẽ rà soát lại toàn bộ việc quy hoạch, đồng thời ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện vào năm 2014.


 Ảnh: Minh họa.

Trong chương trình “Dân hỏi, bộ trưởng trả lời” tối 8/12, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, Chính phủ sẽ rà soát lại toàn bộ việc quy hoạch, đồng thời ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện vào năm 2014.

Nghị quyết 62/2013/NQ-QH của Quốc hội đã yêu cầu trong năm 2014 phấn đấu ban hành các quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện. Chỉ đạo của Chính phủ cụ thể hơn, đối với những liên hồ chứa mà chưa có quy trình vận hành về mùa mưa thì phải trình để Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2014.

Đối với những quy trình vận hành liên hồ chứa đã có mà vừa qua thấy rằng có những yếu tố không phù hợp thực tế thì cũng phải rà soát chỉnh sửa để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế bổ sung. “Hiện nay, trong số 11 hệ thống liên hồ chứa, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 5 quy trình, còn lại 6 quy trình sẽ cố gắng xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt trong năm 2014”, Bộ trưởng cho biết.

Chính phủ đã thống nhất ban hành một nghị quyết chuyên đề về vấn đề thủy điện, thắt chặt việc quản lý nhà nước trong quy hoạch thủy điện, tập trung vào một đầu. “Xem xét lại cơ chế phân cấp ủy quyền đối với các dự án thủy điện. Rà soát lại quy chế vận hành các hồ chứa và nếu còn thiếu thì phải ban hành. Kiên quyết yêu cầu trồng bù diện tích rừng đã bị thu hồi và xử lý nghiêm các sai phạm”, ông Hoàng nói.