SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Năm 2015 hệ thống điện sẽ được bổ sung gần 2.600 MW (04/11/2014)

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, trong năm 2015, hệ thống điện quốc gia sẽ được bổ sung thêm gần 2.600 MW. Trong đó, nhiệt điện đóng góp 2.030 MW, thủy điện 557 MW.

Trong năm 2015, sẽ có thêm 7 tổ máy thuộc các nhà máy nhiệt điện đi vào vận hành. Công suất lớn nhất là tổ máy 2 (Nhiệt điện Mông Dương 2) và tổ máy 1, (Nhiệt điện Duyên Hải 1) với công suất 600 MW. Ngoài ra, các nhà máy thủy điện công suất từ 40-84 MW sẽ được hòa lưới điện quốc gia như: Nho Quế 2, Nậm Na 3, Bắc Mê, Sông Tranh 5 (tổ máy số 1 và 2) và tổ máy số 1, 2 của Thủy điện Đồng Nai. Thủy điện nhỏ và các nguồn năng lượng tái tạo khác sẽ góp thêm 150 MW vào tổng công suất nguồn.

Để chuẩn bị thi công đường dây (ĐZ) 220kV Pleiku - Kon Tum, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) đã lập phương án cấp điện trong thời gian cắt điện các ĐZ 110kV khu vực Gia Lai và Kon Tum.

Theo đó, sẽ cắt điện vào 2 đợt: đợt 1, cắt điện ĐZ 110kV Pleiku - Biển Hồ từ ngày 30/10 - 2/11/2014 và ĐZ 110kV Pleiku - Diên Hồng từ ngày 30/10 - 1/11/2014; đợt 2, cắt điện ĐZ 110kV Pleiku - Biển Hồ ngày 8/11/2014 và ĐZ 110kV Pleiku - Kon Tum ngày 8-9/11/2014.

Công ty Lưới điện cao thế miền Trung phối hợp chặt chẽ với Công ty Truyền tải điện 2 xem xét thẩm tra các biện pháp tổ chức thi công các công trình, hạn chế tối đa thời gian mất điện. Công ty Điện lực Gia Lai, Kon Tum xây dựng phương án cấp điện hợp lý. Theo đó, tại Gia Lai sẽ chuyển cấp điện phụ tải TBA 110kV Biển Hồ sang nhận điện từ TBA Diên Hồng. Nhà máy thủy điện RyNinh 1 và RyNinh 2 phát theo biểu đồ của Điều độ B40. TBA 110kV Diên Hồng và Biển Hồ mất điện trong thời gian chuyển phương thức (từ 4h - 5h ngày 30/10/2014 và 4h - 5h ngày 02/11/2014).

Tại Kon Tum, từ 23h ngày 7/11/2014 đến 17h ngày 8/11/2014 và từ 4h30 đến 14h ngày 9/11/2014 cắt điện đường dây 110kV T500-PK-Kon Tum để phục vụ thi công. Các nhà máy thủy điện <30 MW Đăk Pờ Si 3,4,5; Đăk Ne; Đăk Rơ Sa 1,2 phát điện độc lập cấp điện cho tỉnh Kon Tum. Các TBA 110kV Kon Tum, Đăk Tô, Kon Plong, Tân Mai nhận điện từ các nhà máy thủy điện <30 MW. Xã Ngọc Tem huyện Kon Plong nhận điện từ XT 477/Kon Plong và cấp điện cho Sơn Hà - Quảng Ngãi hòa với nhà máy thủy điện Nước Trong với công suất phát 3 MW.

EVN CPC đề nghị khách hàng chủ động sắp xếp, chuẩn bị nguồn điện dự phòng, sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý.