SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Năm tỉnh, thành phố được hỗ trợ tiết kiệm năng lượng (20/06/2013)

Đó là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Dự án chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam do Bộ Công Thương tổ chức chiều 17/6 tại Hà Nội.

Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn đầu, dự án đã thành lập đoàn khảo sát, làm việc với một số địa phương, DN trên cả nước và bước đầu chọn ra 5 địa phương nói trên để đề xuất triển khai dự án. Bên cạnh đó, ba lĩnh vực được chọn để triển khai dự án là gạch ngói, gốm sứ và chế biến thủy sản. Trong giai đoạn đầu, Bộ Công Thương cũng tiến hành thành lập ban chỉ đạo, ban quản lý dự án; thành lập văn phòng và tuyển một số tư vấn cho dự án.
Trong giai đoạn sắp tới, dự án sẽ tập trung vào các hoạt động như nâng cao nhận thức cho DN trong 3 ngành công nghiệp kể trên; hỗ trợ DN tiếp cận các khoản vay ưu đãi; nâng cao năng lực cho các DN dịch vụ năng lượng… Nguồn vốn triển khai dự án sẽ được lấy từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch và nguồn ngân sách của Chương trình Mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả - Bộ Công Thương Việt Nam.
Trước đó, ngày 8/11/2012, Hiệp định hợp tác phát triển giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đan Mạch về chuyển hóa carbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam giai đoạn 2013-2015 đã được ký kết. Dự án được bắt đầu vào tháng 1/2013 và dự kiến kết thúc vào tháng 12/2015./.