SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn La (01/11/2013)

Ngày 31/10/2013, tại trạm biến áp 220 kV Sơn La, Công ty Truyền tải điện 1 – Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đóng điện thành công công trình Nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn La.


 Công trình có tổng mức đầu tư trên 58 tỷ đồng với khối lượng thi công bao gồm thay máy biến áp AT1 220/110/22kV-125 MVA hiện hữu bằng máy biến áp 220/110/22kV – 250MVA. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư; Công ty Truyền tải điện 1 thực hiện quản lý, thi công lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh; Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng điện 1 tư vấn thiết kế; Công ty Cổ phần chế tạo Thiết bị điện Đông Anh Hà Nội cung cấp thiết bị.

Việc đóng điện thành công công trình Nâng công suất trạm biến áp 220 kV Sơn La có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo giải tỏa hết công suất của các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Sơn La trong mùa mưa; tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.