SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và 2 (07/12/2010)

Bình minh trên Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

Nhà máy điện Nhơn Trạch 1(Đồng Nai)

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại Lễ khởi công
và phát động thi đua xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2