SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 cung ứng 11 – 12 triệu kW giờ điện/ngày (04/05/2011)

Sau gần một tháng vận hành thương mại chu trình đơn tổ máy số 2 (công suất 250 MW), hiện nay hai tổ máy 1 và 2 Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đang phát điện ổn định, mỗi ngày cung ứng cho lưới điện quốc gia sản lượng điện từ 11 đến 12 triệu kW giờ.

Trong điều kiện thiếu hụt nguồn điện hiện nay, việc phát điện liên tục của nhà máy đã góp phần bổ sung, ổn định nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt.

(Theo Nhân dân điện tử)