SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhà máy thủy điện Đakđrinh đạt mốc sản lượng điện thương mại 1 tỷ kWh (04/08/2016)

Sau gần 2 năm vận hành thương mại đưa các tổ máy H1, H2 vào hoạt động. Đến 12h30 ngày 19/7/2016 thủy điện Đakđrinh (PV PowerDHC) đã đạt mốc 1 tỷ kWh, doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. Đây là sự nỗ lực quyết tâm của tập thể PV PowerDHC với sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương cùng sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo, các ban chuyên môn PV Power.


Công trình được xây dựng trên địa bàn huyện Konplong - tỉnh Kontum và Sơn Tây – tỉnh Quảng Ngãi là 2 huyện đặc biệt khó khăn với địa hình phức tạp, cách xa trung tâm hành chính.