SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Nhu cầu tìm đơn vị cung cấp các hạng mục tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 10 năm thành lập Tổng Công ty (20/04/2017)

Hiện nay, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đang có nhu cầu tìm đơn vị cung cấp các hạng mục tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 10 năm thành lập Tổng Công ty, cụ thể như sau:

STT Nội dung Đơn vị Số lượng
1 Đạo diễn tổng thể chương trình Trọn gói 01
2 Phối khí, thu âm  dàn nhạc Bài 5
3 Ca sĩ hát Mở và kết thúc Người 10
4 Ca sĩ đơn ca Người 01
5 Luyện hát + Đệm Piano Ngày 9
6 Biên đạo Múa Tiết mục 3
7 Diễn viên múa Người 20
8  Diễn viên Múa Vũ điệu Quốc tế Người 6
9 Trang phục biểu diễn Bộ 46
10 Thuê kèn Saxophone-Soprano Buổi (1/2 ngày) 02
11 Âm thanh Buổi (1/2 ngày) 02
  Cộng    

 

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi các đề xuất liên quan đến nội dung trên về Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trước ngày 03/5/2017.

Trân trọng thông báo./.