SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phát triển lưới điện Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (10/02/2014)

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Phát triển lưới điện Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh” do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Dự án trên được thực hiện từ năm 2014 - 2016 tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Mục tiêu của Dự án là khắc phục tình trạng gián đoạn cung cấp điện và giảm quá tải của hệ thống truyền tải 220/110kV; Giảm tổn thất điện áp, nâng cao chất lượng điện năng; Tăng cường liên kết trong hệ thống điện nhằm nâng cao độ tin cậy, an toàn, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện tại hai thành phố; Đồng thời, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu tăng trưởng phụ tải tại hai thành phố nêu trên trong giai đoạn 2014-2016 có tính đến năm 2020.

Mức vốn đầu tư Dự án là 366,98 triệu USD, trong đó vốn ODA vay của ADB và Quỹ hạ tầng ASEAN (AIF) tài trợ qua ADB là 272,71 triệu USD, vốn đối ứng 94,27 triệu USD do các Tổng Công ty điện lực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bố trí trên vốn tự có.

Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản Dự án.