SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Phê duyệt danh mục dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải“ (22/04/2014)

                 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải“ (TEP) vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

            Dự án trên được thực hiện tại các tỉnh, thành phố trong cả nước từ năm 2014-2018, với tổng mức vốn đầu tư là 897 triệu USD. Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản.

          Mục tiêu tổng quát của dự án là tăng cường hiệu quả kỹ thuật và vận hành của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) trong việc cung cấp các dịch vụ truyền tải điện tin cậy, hiệu quả và tiết kiệm chi phí ở Việt Nam.

          Dự án sẽ góp phần tăng công suất truyền tải và độ tin cậy của hệ thống lưới 500kV và của các điểm đấu nối hệ thống phân phối, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực của Chính phủ; tăng cường năng lực tổ chức, tài chính, vận hành cho EVN NPT trở thành đơn vị truyền tải độc lập trong tiến trình cải cách thị trường điện.

        Quyết định số: 521/QĐ-TTg, ngày 14/4/2014.