SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

POW CHÍNH THỨC LỌT RỔ VN30, KỲ CƠ CẤU THÁNG 07/2022  (20/07/2022)

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố thay đổi thành phần các rổ chỉ số kỳ tháng 7/2022. Trong kỳ này, các chỉ số vốn hóa và chỉ số ngành của bộ chỉ số HOSE-Index, trong đó có chỉ số VN30 và VNFinLead sẽ thực hiện đổi rổ với các thay đổi về thành phần. Trong khi đó, chỉ số VNDiamond, VNFinSelect và bộ chỉ số VNX-Index sẽ chỉ cập nhật số liệu và tính toán lại tỉ trọng danh mục. Với bộ chỉ số VN30, đúng như dự đoán của nhiều công ty chứng khoán, VIB đã chính thức thay thế PNJ. Cổ phiếu POW đứng ở vị trí số 17 của danh mục.

Trân trọng!