CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG KIÊM TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN & KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY (17/04/2020)

Ngày 17/4/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-ĐLDK về việc bổ nhiệm có thời hạn Ông Chu Quang Toản, sinh ngày 14/11/1969, Cử nhân Kế toán công nghiệp, Thạc sỹ Kinh tế chuyên ngành Kế toán, Phụ trách Tài chính Kế toán Tổng công ty, Phó trưởng ban phụ trách Ban Tài chính kế toán & Kiểm toán Tổng công ty giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán & Kiểm toán Tổng công ty kể từ ngày 19/4/2020.

Đính kèm: Quyết định 323/QĐ-ĐLDK ngày 17/4/2020