SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER: CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ KẾT THỎA THUẬN KHUNG VỀ VIỆC CUNG CẤP VÀ TIÊU THỤ LNG CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3&4 (11/01/2019)

Ngày 10/1/2019, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và Tổng công ty Khí Việt nam – CTCP đã ký kết thỏa thuận khung về việc cung cấp và tiêu thụ LNG cho Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4.

Chi tiết: CBTT về việc ký kết thỏa thuận khung về cung cấp và tiêu thụ LNG cho Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4