SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Power: Cung cấp 16,146 tỷ kWh cho lưới điện quốc gia (07/01/2014)

Trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PV Power) đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu năm 2013, về đích sớm 48 ngày với những con số hết sức ấn tượng.

Năm 2013, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí đã sản xuất và cung cấp cho lưới điện quốc gia 16,146 tỷ kWh, tăng 6% so với năm 2012, góp phần cùng ngành điện đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty hết sức khả quan với doanh thu toàn tổng công ty đạt 24.208 tỷ đồng, trong đó, doanh thu từ sản xuất kinh doanh điện đạt 16.640 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 601 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 976 tỷ đồng, vượt 17% kế hoạch, có ý nghĩa rất quan trọng trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn. 

Tổng Giám đốc PV Power Vũ Huy Quang cho hay, Tổng công ty hiện có 3 nhà máy tham gia thị trường phát điện cạnh tranh trong đó nhà máy điện Nhơn Trạch 1 và Nhà máy điện Nhơn trạch 2 đã tham gia từ tháng 7/2012 và Nhà máy điện Hủa Na chính thức tham gia thị trường từ ngày 1/11/2013. Năm 2013, các nhà máy điện đã vận hành với thông số đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của Nhà sản xuất và tốt hơn so với định mức kinh tế kỹ thuật được phê duyệt. Các tổ máy cũng vận hành an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố ảnh hưởng đến môi trường. Hiệu quả sản xuất điện được nâng cao.

Bước sang năm 2014, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí phấn đấu đạt tổng sản lượng điện 15,7 tỷ KWh, doanh thu đạt 23.758 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 517 tỷ đồng. Ngoài việc đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện đã và đang phát điện, PV Power còn đầu tư nghiên cứu phát triển các dự án điện, đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển các nguồn năng lượng tái tạo. 

Ông Vũ Huy Quang- Tổng giám đốc PV Power cho biết, trong quý 1/2014, PV Power sẽ tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu để thực hiện dự án phong điện Hòa Thắng ở tỉnh Bình Thuận, và dự án Phong điện Thuận Bắc tỉnh Ninh Thuận. Đối với dự án thủy điện Đăkdrinh, PV Power phấn đấu sẽ phát điện trong quý 1/2014. Đồng thời, PV Power tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.