SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (28/05/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo về thay đổi có liên quan của người nội bộ.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số:1106/TB-ĐLDK ngày 28/5/2021

Trân trọng!