SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020 (11/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông báo số 1955/TB-ĐLDK ngày 11/10/2021

Trân trọng!