SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NIÊM YẾT VÀ NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN (04/01/2019)

Ngày 03/01/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 10/TB-SGDHCM về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP và theo đó mã cổ phiếu POW sẽ chính thức giao dịch từ ngày 14/01/2019 với giá tham chiếu là 14.900 đồng/ cổ phiếu (biên độ giao dịch ngày đầu tiên: 20%).

Chi tiết:

THÔNG BÁO SỐ 10/TB-SGDHCM