SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (20/05/2020)

Ngày 20/05/2020, PV Power đã nhận được Giấy xác nhận số 253176/20 ngày 15/05/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, theo đó, PV Power bổ sung cập nhật thông tin về ngành nghề kinh doanh để khớp mã ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Chi tiết vui lòng xem tại: Thông báo số 954/TB-ĐLDK ngày 20/5/2020

Trân trọng!