SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV Powwer – Hành trình hướng tới tương lai (07/10/2009)

QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN VƯƠN TẦM QUỐC TẾ

Quan điểm có tính nguyên tắc, quán triệt và xuyên suốt trong định hướng chiến lược phát triển của PV Power là : “Chủ động, mạnh mẽ, bền vững, hiệu quả, an toàn”. Cụ thể, phát triển ngành Điện lực Dầu khí trên cơ sở các nguồn tài nguyên trong nước, lấy công nghiệp điện là hướng phát triển chủ đạo, ưu tiên phát triển sản xuất nhiệt điện khí, lựa chọn tham gia phát triển nguồn thủy điện và nhiệt điện than, tích cực mở rộng đầu tư ra nước ngoài, đồng thời chú trọng phát triển dịch vụ, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước. Có phương án tăng tốc phát triển phù hợp với chiến lược phát triển chung của Tập đoàn.

Xây dựng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) trở thành Tổng Công ty Công nghiệp-Thương mại, sản xuất kinh doanh điện và các sản phẩm dịch vụ liên quan, trong đó lấy sản xuất điện là trọng tâm; xây dựng thương hiệu PV Power trở thành thương hiệu mạnh, có uy tín trong nước, khu vực và quốc tế. Đầu tư phát triển nguồn điện, sản xuất kinh doanh điện đa năng, luôn giữ vững vị trí thứ hai trong nước về phát triển điện; phấn đấu chiếm khoảng 20-25% thị trường điện năng toàn quốc vào năm 2015 và khoảng 25-30% vào năm 2005, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Về sản xuất điện: Tổng sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 118 tỷ kWh, tương đương 15% nhu cầu toàn hệ thống; Tổng công suất đến năm 2015 đạt 9.100 MW, chiếm khoảng 21% công suất các nhà máy điện cả nước; Tốc độ tăng trưởng bình quân sản lượng điện giai đoạn 2010-2015 đạt 29% năm.

Dịch vụ kỹ thuật điện: Phát triển Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS) trở thành đơn vị mạnh, hàng đầu ở Việt Nam về dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện của toàn Tổng Công ty. Tổng doanh thu dự kiến đến cuối năm 2015 đạt trên 5.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân là 9% năm.

Dịch vụ tư vấn điện: Khẩn trương kiện toàn và sắp xếp các công ty tư vấn thành một đơn vị theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa về lĩnh vực đầu tư, thiết kế, quản lý các dự án điện, tạo dựng uy tín với các đối tác trong nước và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đến năm 2012, đạt ngang bằng các công ty tư vấn mạnh trong nước; đến năm 2015, cạnh tranh được với các công ty tư vấn trong khu vực và quốc tế. Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 20% năm.

Sản xuất kinh doanh thiết bị điện: Tìm kiếm đối tác nước ngoài đủ mạnh để thành lập Công ty chuyên sản xuất thiết bị phong điện, thiết bị cơ khí thủy công và các thiết bị phi tiêu chuẩn của các nhà máy nhiệt điện khí, điện than. Sản lượng bình quân năm là 100 thiết bị (tua bin gió)/năm với tổng công suất là 210 MW/năm.

Song hành với sự phát triển, PV Power sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình An sinh xã hội năm 2012 và các năm tiếp theo tại các địa phương trong cả nước, đặc biệt là tại các địa phương có dự án của Tổng Công ty đang triển khai đầu tư xây dựng nhằm phát huy vai trò và thương hiệu của PV Power thông qua việc kết hợp hài hòa giữa việc thực hiện An sinh xã hội gắn với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

Để thực hiện được những mục tiêu trên, trước hết đòi hỏi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động của Tổng Công ty phải đoàn kết một lòng, làm việc với “tinh thần dầu khí” đồng thời thực hiện sáng tạo, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Giải pháp chung gồm: Giải pháp về quản lý tổ chức; giải pháp về đầu tư vốn; giải pháp về khoa học, công nghệ và đào tạo phát triển nhân lực; giải pháp về an toàn, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường; giải pháp về an ninh quốc phòng.

Giải pháp về đột phá gồm:

-Đột phá về con người: coi công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu. Đào tạo phát triển nhanh đủ số lượng và chất lượng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, khoa học và công nhân kỹ thuật ở đơn vị có năng lực, trình độ để điều hành các hoạt động phát triển điện năng với hiệu quả kinh tế cao.

-Đột phá về khoa học công nghệ: Mạnh dạn đầu tư các trang thiết bị công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất điện, đặc biệt là công tác quản lý vận hành, bảo trì, bảo dưỡng và hệ thống quản lý tài liệu kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, hạ giá thành sản xuất điện và giảm thiểu tác động môi trường.

-Đột phá về quản lý: Củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý tổ chức theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con theo hướng tăng cường phân cấp tối đa các đơn vị, tạo chủ động và nâng cao trách nhiệm cá nhân cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ được giao; cải cách và đổi mới triệt để phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng chuyên nghiệp; nâng cao năng lực điều hành bộ máy quản lý các cấp với phương châm “Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời”.

-Đột phá về đầu tư và vốn: Triển khai xây dựng chiến lược tăng tốc phát triển ngành điện của Tổng Công ty theo hướng tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án hiện có; đi tắt, đón đầu việc ứng dụng khoa học-công nghệ để đầu tư các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời thực hiện công tác cổ phần hóa các nhà máy điện khi đưa vào vận hành.

Đỗ Chí Thanh

Chủ tịch Hội đồng Thành viên PV Power