SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY ĐIỆN NHƠN TRẠCH 3 VÀ NHƠN TRẠCH 4 (22/07/2020)

Ngày 21/7/2020, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) đã ban hành Quyết định số 628/QĐ-ĐLDK về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4

  • Tên Dự án: Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4
  • Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần
  • Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Tổng công suất dự án khoảng từ 1.300 MW đến 1.760 MW (bao gồm hai nhà máy, mỗi nhà máy công suất khoảng 650 MW đến 880 MW)
  • Địa điểm xây dựng: Nằm trong Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch thuộc Khu công nghiệp Ông Kèo, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.