SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Quảng Ngãi trung tu tổ máy SKODA số 9 (24/06/2013)


Nhằm đảm bảo nguồn cấp điện cho huyện đảo Lý Sơn, hạn chế thấp nhất sự cố thiết bị, máy móc khi vận hành trong tình trạng thiết bị đã hết hạn sử dụng -  PC Quảng Ngãi triển khai kế hoạch trung tu Tổ máy SKODA số 9 tại Nhà máy phát điện Lý Sơn.

Ngày 18/6/2013, Điện lực Lý Sơn đã bắt đầu tháo dỡ máy và dự kiến khoảng đầu tháng 07/2013 công tác trung tu sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Tổng kinh phí thực hiện theo dự toán được duyệt hơn 1 tỷ đồng.

Huyện đảo Lý Sơn đã được Chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng hơn 45.300 ha của khu kinh tế Dung Quất, vị trí trọng yếu trong vai trò bảo vệ lãnh hải quốc gia. Trung ương đã xác định Lý Sơn là một trong 6 đảo của cả nước phải xây dựng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng. Tuy nhiên, việc cấp điện cho huyện đảo còn gặp rất nhiều khó khăn do chênh lệch giữa giá bán và giá thành sản xuất phân phối điện tại đây, hàng năm ngành Điện phải chịu lỗ hơn 10 tỷ đồng, riêng năm 2011 lỗ trên 15,8 tỷ đồng.