SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Quý I, tổng sản lượng điện thương mại của PV Power đạt 3,763 tỷ kWh (07/04/2011)

Mặc dù Quý I là thời điểm trước và sau Tết nguyên đán nhưng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) vẫn diễn ra liên tục, các nhà máy điện vận hành an toàn vượt mức kế hoạch.Từ đầu năm đến nay, các nhà máy điện của Tổng Công ty đều hoạt động tương đối tốt, một số khiếm khuyết của thiết bị đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác vận hành. Quý I là thời điểm mùa khô, nhu cầu phụ tải điện của Hệ thống rất lớn. Do đó, EVN/A0 đã huy động công suất cao của Nhà máy điện Cà mau 1&2 và Nhơn Trạch 1. Từ 26/12/2010, PV Power có thêm nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đi vào vận hành thử nghiệm và phát điện thương mại, kịp thời bổ sung thêm nguồn cung cấp điện năng vào lưới điện Quốc gia.

Đổ đất đá chặn dòng, ngăn sông tại Công trình Thủy điện Đakđrinh

Hết Quý I/2011, tổng sản lượng điện thương mại của PV Power đạt 3,763 tỷ kWh, vượt 14% so với kế hoạch quý I là 3,269 tỷ kWh của Tập đoàn giaovà bằng 30% so với kế hoạch năm của Tập đoàn giao (12,519 tỷ kWh). Trong đó:

Á˜Nhà máy điện Cà Mau 1&2: đạt 2,577 tỷ kWh hoàn thành 108% so với kế hoạch quý I/2010 của Tập đoàn giao là 2,378 tỷ kWh;

Á˜Nhà máy Nhơn Trạch 1: đạt 914 triệu kWh bằng 122% kế hoạch quý I/2010 của Tập đoàn giao là 752 tỷ kWh;

Á˜Nhà máy điện Nhơn Trạch 2: thực hiện trong quý I đạt 272 triệu kWh bằng 195% kế hoạch đặt ra.

Tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tổng công ty ước đạt 4.771tỷ đồng/15.566 tỷ đồng kế hoạch cả năm Tập đoàn giao, bằng 113% kế hoạch quý I (4.218 tỷ đồng) và 31% kế hoạch cả năm 2011. Trong đó:

Á˜Doanh thu công ty mẹ ước đạt 4.397,33 tỷ đồng, đạt 124% so với kế hoạch quý I/2011 của Tập đoàn giao và bằng 44% so với kế hoạch năm của Tập đoàn giao (Doanh thu từ SXKD điện là:4.379,76 tỷ đồng; và Doanh thu từ dịch vụ, khác là: 17,57 tỷ đồng).

Á˜Doanh thu của các công ty có vốn góp chi phối: ước đạt 373,5 tỷ đồng

Trong quý I, doanh thu công ty mẹ của Tổng công ty tăng 24 % so với kế hoạch đề ra vì những nguyên nhân sau:

Á˜Sản lượng điện tăng 14% so với kế hoạch;

Á˜Biến động của tỷ giá USD tăng từ 19.500 lên 21.000

Á˜Giá dầu DO (tăng từ 77usd lên 90usd/thùng)

đã làmảnh hưởng đến các chỉ tiêu doanh thu sản xuất điện quý I/2011 của Tổng công ty (giá khí của NMĐ Cà Mau 1,2 tính theo giá dầu DO).

Lợi nhuận trước thuế đạt 130,5 tỷ đồng (Lợi nhuận này chưa tính đến chênh lệch tỷ giá phát sinh trong thanh toán và đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ).

Lãnh đạo PV Power kiểm tra và làm việc tại Công trường Nhà máy thủy điện Đakđrinh