SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sẽ hoàn thành dự án RD trước 30/6 (08/05/2013)

Theo đánh giá của đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), dự án Lưới điện phân phối nông thôn (RD) triển khai tại Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVN CPC) bám sát tiến độ thực hiện, sử dụng hiệu quả viện trợ không hoàn lại. Theo tiến độ hiện tại, có thể hoàn thành trước ngày 30-6-2013.  Theo EVN CPC, về hợp phần lưới điện 110 kV và lưới điện trung áp nông thôn, được đầu tư trên địa bàn 10 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên đã có 7/10 công trình hoàn thành, 3 tiểu dự án còn lại sẽ hoàn thành từ nay đến tháng 6 năm 2013. Dự án RD có tổng mức đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng, hiện đã giải ngân được 84% vốn vay. Được biết, dự án có quy mô 175 km đường dây 110 kV, 9 trạm biến áp (TBA)/275 MVA và 763 km đường dây trung hạ áp, 493 TBA/71.480 kVA.

Về hợp phần hỗ trợ kỹ thuật sử dụng quỹ tín thác Australia, EVN CPC đã giải ngân nhanh, có hiệu quả khoản viện trợ không hoàn lại của 8 hợp đồng tư vấn nâng cao năng lực quản lý cho ngành điện. Kết thúc các chương trình đào tạo, EVN CPC đã có báo cáo đánh giá đầy đủ, kịp thời cho WB về kết quả và hiệu quả của từng khóa học. Dự kiến từ nay đến tháng 6 năm 2013, EVN CPC sẽ hoàn thành 5 hợp đồng tư vấn còn lại với giá trị khoảng 264.000 USD. Dự án hoàn thành sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định cho một số khu vực thuộc các tỉnh miền Trung - Tây nguyên.

Tính đến thời điểm này, RD cho hiệu quả trông thấy rõ, hầu hết các chỉ tiêu của dự án đã vượt giá trị đã cam kết, trong đó tổn thất điện năng của dự án giảm từ 6,84 % xuống còn 4,76%, vượt chỉ tiêu 5,24% kế hoạch vào thời điểm hoàn thành là tháng 6/2013.