SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sẽ trình Thủ tướng cơ chế xử lý dự án điện chậm (03/03/2015)

Tổng cục Năng lượng (Bộ Công Thương cho biết) trong thời gian tới sẽ hoàn thiện các văn bản quan trọng liên quan đến thị trường điện của Việt Nam.
Dự kiến trong tháng 3 tới sẽ hoàn thiện Thông tư của Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục phát triển các dự án nhà máy nhiệt điện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).
Đặc biệt, trong tháng 3 sẽ hoàn thiện xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế xử lý các dự án điện đầu tư theo hình thức IPP (nhà máy điện độc lập) và BOT không thực hiện đúng tiến độ cam kết.
Hiện Tổng cục đang chờ văn bản thẩm định chính thức của Bộ Tư pháp và đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ trưởng xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.