SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Sóc Trăng: Chung tay đưa điện về nông thôn (22/11/2013)

Từ nhiều năm nay, Sóc Trăng đã huy động các nguồn vốn của Trung ương, địa phương đầu tư cho chương trình điện khí hóa nông thôn.


Đưa điện về vùng sâu, vùng xa

Trên cơ sở quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, xét đến 2020 được Bộ Công Thương phê duyệt, Sở Công Thương đã phối hợp với ngành điện xây dựng quy hoạch phát triển điện lực huyện, thị xã, thành phố và đề án cung cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện giai đoạn 2011 - 2020. Theo đó, tỉnh chủ trương huy động vốn lồng ghép vào các chương trình dự án phát triển điện trên địa bàn. Điển hình là Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer giai đoạn I với tổng vốn đầu tư 309 tỷ đồng, cấp điện cho 20.192 hộ trên địa bàn 85 xã, phường. Tất cả các hộ dân trong vùng dự án không phải đóng một khoản chi phí nào. Hiện Công ty Điện lực Sóc Trăng đang triển khai giai đoạn II của dự án với vốn đầu tư trên 212 tỷ đồng, xây dựng mới 126 km đường dây trung áp 1 pha; 441 km đường dây hạ áp; 220 trạm biến áp (TBA), với tổng công suất hơn 4.915 kVA;  lắp đặt nhánh rẽ, công tơ 1 pha cho 16.784 hộ, trong đó có 9.320 hộ Khmer. Bên cạnh đó, Dự án điện khí hóa các khu dân cư trên địa bàn huyện Thạnh Trị với tổng vốn đầu tư 28 tỷ đồng, cấp điện cho 1.950 hộ trên địa bàn 10 xã, thị trấn.  Dự án xây dựng và cải tạo lưới điện trung thế nông thôn tỉnh Sóc Trăng – RD với tổng mức đầu tư 31,5 tỷ đồng (nguồn vốn ngành điện vay ngân hàng thế giới). Dự án thành phần nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Sóc Trăng, với tổng vốn đầu tư 9,23 tỷ đồng (nguồn vốn ngành điện vay ngân hàng tái thiết Đức).  Nhờ đó, 57/82 xã có trên 98% hộ có điện sử dụng thường xuyên an toàn từ các nguồn. 26/82 xã có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành.

Trong tháng 10/2013, tỉnh Sóc Trăng có thêm 525 hộ dân có điện lưới, nâng số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đến tháng 10/2013 lên 309.565 hộ, đạt 97,6%. Tháng 10 năm 2013, có thêm 64 hộ dân tộc Khmer được dùng điện lưới quốc gia, 10 tháng có thêm 1.888 hộ dân Khmer được sử dụng điện lưới quốc gia, nâng tổng số hộ có điện lên 83.397 hộ, đạt 89,82%.

Kết quả, từ năm 2011 đến nay, Sóc Trăng  đã tăng thêm 450 km đường dây trung thế, 20.000 kVA tổng dung lượng TBA, 1.033 km đường dây hạ thế. 100% khóm, ấp với hơn 49.860 hộ có điện sử dụng, góp phần nâng tỷ lệ hộ có điện sử dụng trên địa bàn các xã nông thôn mới, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho các hộ dân nông thôn.

 Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường dây đã xuống cấp nhưng chưa huy động được nguồn vốn để cải tạo kịp thời, vẫn còn hộ dân chưa có điện. Vốn ngân sách từ trung ương đến địa phương chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư phát triển điện cho các xã điểm về nông thôn mới trên địa bàn tỉnh chủ yếu lồng ghép vào các dự án khác.

Theo kế hoạch, phấn đấu đến hết 2013 sẽ tăng thêm 5 xã có trên 98% số xã có điện sử dụng thường xuyên, an toàn từ các nguồn; 10 xã có hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Đến năm 2015, có 80% số xã với trên 98% số hộ có điện sử dụng, 70% xã nông thôn đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Hiện tỉnh đang chỉ đạo ngành điện thực hiện tốt công tác đầu tư, cải tạo lưới điện theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời tranh thủ các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển cho các khu vực vùng lõm, vùng sâu, vùng xa việc đầu tư kém hiệu quả kinh tế, nhất là các xã nông thôn mới, triển khai thực hiện các dự án, trong đó lồng ghép với 22 xã điểm nông thôn mới.