CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP (17/5/2007 - 17/5/2022)

Sớm hoàn thành Dự án năng lượng nông thôn II (06/11/2013)

Tin từ Tổng Cục Năng lượng, Bộ Công Thương cho biết, đến nay, hầu hết các tỉnh đã hoàn thành Dự án Năng lượng nông thôn 2 (REII) gốc với tỷ lệ các xã đóng điện đạt 100%, một số tỉnh đã nghiệm thu bàn giao, kiểm toán quyết toán xong hoặc đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán.

Hạ tầng lưới điện nông thôn đã được nâng cấp.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã cải tạo, xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp tại 1.057 xã của 246 huyện và 16 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã thực hiện hoàn thành 74% khối lượng, giải ngân mới đạt 40% tổng nguồn vốn đầu tư và phấn đấu hoàn thành vào tháng 7/2013.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã cải tạo, xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp tại 36 xã của 13 huyện thuộc hai tỉnh Quảng Bình và Bình Định với tổng số vốn đầu tư gần 54 tỉ đồng. Dự án đã được thực hiện đạt 75% khối lượng xây lắp, công tác giải ngân đạt 74%. Dự kiến tỉnh Bình Định sẽ hoàn thành vào tháng 11/2012 và Quảng Bình vào tháng 12/2012.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã cải tạo, xây dựng dường dây trung áp và trạm biến áp tại bảy xã thuộc tỉnh Cà Mau với tổng nguồn vốn đầu tư gần 84 tỉ đồng. Đến nay, dự án đã đưa vào nghiệm thu vận hành 100% công trình, giải ngân đạt 94% tổng nguồn vốn và đang tiếp tục làm hồ sơ thanh quyết toán dự án vào 11/2012.

Tuy nhiên, việc bàn giao quản lý lưới điện từ các địa phương sang Điện lực quản lý chỉ đạt 35%, tức là mới có 557 trong tổng số 1.575 số xã do các địa phương bàn giao cho Công ty Điện lực quản lý.

Dự án năng lượng nông thôn 2 bắt đầu được triển khai tại 25 tỉnh, thành phố trong cả nước năm 2005 với Hiệp định Tín dụng Phát triển của Hiệp hội phát triển quốc tế và Hiệp định tài trợ năm 2009 với tổng kinh phí của hai đợt tín dụng là gần 420 triệu USD.