SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Tài trợ vốn cho 4 dự án lưới điện (19/08/2013)

Ngày 15/8/2013, tại Đà Nẵng đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ vốn giữa Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam (Eximbank) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cho 4 dự án lưới điện.


 Dự án TBA 500kV Thạnh Mỹ được đầu tư xây dựng nhằm truyền tải công suất của nhà máy thủy điện Xêkaman 3 (Lào) và các nhà máy thủy điện khu vực phía tây tỉnh Quảng Nam vào hệ thống điện Quốc gia; Kết nối hệ thống điện 500kV, 220kV khu vực miền Trung-Tây Nguyên, góp phần tăng cường công suất, giảm tổn thất truyền tải và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống.

Dự án có tổng mức đầu tư 928,003 tỷ đồng (dự toán giai đoạn 2 là 746,183 tỷ đồng), các gói thầu sử dụng vốn vay Ngân hàng Eximbank-Đà Nẵng (490 tỷ đồng), còn lại là vốn tự có do EVNNPT thu xếp. Dự kiến khởi công tháng 10/2013 và đóng điện đưa vào vận hành cuối năm 2014.

Dự án ĐZ 220kV đấu nối nhà máy thủy điện Sông Bung 4 và Sông Bung 2 vào hệ thống điện Quốc gia được thiết kế 2 mạch, dài 6,5 km tại huyện Nam Giang tỉnh Quảng Nam. Dự án có tổng mức đầu tư là 324,900 tỷ đồng, được thu xếp từ các nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Eximbank-Đà Nẵng (250 tỷ đồng) và vốn tự có do EVNNPT thu xếp. Dự án đã khởi công ngày 5/8/2013, dự kiến đóng điện vào tháng 6/2014.

Dự án ĐZ 220kV Sơn Hà-Dốc Sỏi  được thiết kế 2 mạch, dài 46,33 km đi qua địa bàn các huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh và Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi. Với tổng mức đầu tư là 360,586 tỷ đồng, trong đó vay VDB và Eximbank-Ba Đình (226 tỷ đồng), còn lại là vốn tự có của EVNNPT.

Dự án đã khởi công ngày 28/12/2012, dự kiến đóng điện vào tháng 10/2013.

Dự án ĐZ 220kV Vĩnh Tân- Phan Thiết được đầu tư xây dựng nhằm truyền tải công suất NMĐ Vĩnh Tân vào hệ thống điện Quốc gia, tăng cường công suất và giảm tổn thất cho hệ thống điện, tạo liên kết lưới điện 220kV khu vực duyên hải Nam Trung bộ. Đường dây được thiết kế 2 mạch, dài khoảng 91,719 km đi qua địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận. Tổng mức đầu tư của dự án là 999,220 tỷ đồng, được thu xếp vốn từ các nguồn vốn vay VDB, Eximbank-Long Biên và vốn tự của EVNNPT. Dự án dự kiến khởi công tháng 9/2013 và đóng điện đưa vào vận hành cuối năm 2014.