SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

PV POWER THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 (28/02/2022)

Ngày 28/02/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV Power) đã ban hành Nghị quyết số 14/NQ-ĐLDK về việc thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PV Power, theo đó:- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 19/04/2022 (thứ 3).- Địa điểm tổ chức: Tòa nhà Viện Dầu khí, 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.- Hình thức tổ chức: Trực tuyến.- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 21/03/2022.Chi tiết xem tại file đính kèm: Nghị quyết số 14/NQ-ĐLDK ngày 28/02/2022Trân trọng!