SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông báo nhu cầu tìm đơn vị thi công công trình “Cải tạo phòng họp đa năng tầng 8 – Tòa nhà Viện Dầu khí” (11/04/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP có nhu cầu tìm đơn vị thi công công trình "Cải tạo phòng họp đa năng tầng 8 - Tòa nhà Viện Dầu khí" với các hạng mục cụ thể như sau: Đề nghị các đơn vị có khả năng gửi báo giá và các giấy tờ liên quan khác (nếu có) về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP trước 17h ngày 16/4/2022. Thông tin chi tiết liên hệ: Nguyễn Thanh Huyền - Chuyên viên Văn phòng Tổng công ty SĐT: 096.600.1995 Email: nguyenthanhhuyen@pvpower.vn