SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

Thông cáo báo chí của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (21/03/2017)

KÍNH GỬI QUÝ BÁO!
1. Một số thông tin về Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)
– PV Power thành lập ngày 17/5/2007 theo Quyết định số 1468/QĐ-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.
– Nhiệm vụ chính là sản xuất kinh doanh điện năng; đồng thời tham gia đầu tư xây dựng, phát triển các dự án nguồn điện.
– Vốn điều lệ đến trước ngày 31/12/2015 là 13.107 tỷ đồng; sau khi tiếp nhận Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 thì hiện nay Vốn điều lệ của PV Power là 21.774 tỷ đồng (chưa kể phần vốn tăng thêm do đánh giá lại truớc cổ phần hóa, hiện đang đuợc các cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt).
– Hiện tại, PV Power đang quản lý vận hành 8 Nhà máy điện với tổng công suất lắp đặt là 4208,2 MW, gồm điện khí, than và thủy điện. Hàng năm PV Power cung cấp lên lưới điện Quốc gia khoảng 21 tỷ Kwh, chiếm 13-15% sản lượng điện thương phẩm Quốc gia (đứng thứ 2 sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power
– Sau gần 10 năm hoạt động đến nay, PV Power đã cung cấp cho hệ thống điện Quốc gia là 135 tỷ Kwh, tổng doanh thu toàn Tổng công ty 170.313,38 tỷ đồng; Lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty 8.300,75 tỷ đồng; Nộp NSNN 8.411 tỷ đồng.
Đánh giá chung, trong suốt quá trình hoạt động của mình, PV Power luôn phát triển bền vững, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao; thực hiện đầy đủ và vượt kế hoạch nộp NSNN; chấp hành đầy đủ mọi kết luận của các cơ quan chức năng, thanh tra, Kiểm toán Nhà nước…và thực hiện tốt công tác An sinh xã hội, trách nhiệm với cộng đồng.
3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Power
– Sản lượng điện: 21,052 tỷ Kwh;
– Doanh thu: 29.313 tỷ đồng;
– Lợi nhuận trước thuế: 1.367 tỷ đồng;
– Nộp NSNN: 1.105 tỷ đồng.
4. Về thực hiện chế độ chính sách với Người lao động: tiền lương được xây dựng và quyết toán theo Nghị định 50/2013/NĐ-CP, Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH, Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 9/9/2013 trong giai đoạn 2013 đến 2015 và Nghị định 51/2016/NĐ-CP, 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH, thông tư 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 trong năm 2016, theo đó tiền lương hàng năm của Người lao động và người quản lý được chi trả phù hợp với tốc độ tăng trưởng năng suất lao động và lợi nhuận thực hiện.
5. Về công tác cổ phần hóa:
Hiện nay PV Power đang triển khai công tác cổ phần hóa và trong năm 2017 PV Power sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra ngoài công chúng (IPO) đồng thời triển khai tìm kiếm cổ đông chiến lược. Tổng Công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng và sau khi hoàn thànhcông tác cổ phần hóa, chuyển đổi sang hoạt động mô hình Công ty cổ phần sẽ tận dụng được thế mạnh của các nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư chiến lược để huy động vốn, nâng cao năng lực tài chính, đổi mới công nghệ, đổi mới phương thức quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của PV Power