SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02/2022 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03/2022 (10/03/2022)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 02/2022 và kế hoạch tháng 03/2022. Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư tháng 02/2022 Trân trọng!