SINH NĂNG LƯỢNG - DƯỠNG TƯƠNG LAI

THÔNG CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09/2021 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10/2021 (12/10/2021)

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến quý cổ đông và nhà đầu tư tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 09/2021 và kế hoạch tháng 10/2021.

Chi tiết xin xem tại file đính kèm: Thông cáo Nhà đầu tư tháng 09/2021

Trân trọng!